Årets støtteprojekt

Overskuddet fra salget af Børnenes U-landskalender 2013 går til Dansk Flygtningehjælps arbejde for flygtningebørn og deres rettigheder i Myanmar.

I år besøger Børnenes U-landskalender Myanmar (Burma), der er et land præget af mange års konflikt, men hvor fred og håb nu spirer.
 
Overskuddet fra salget af kalenderen går til at hjælpe børn, der er på flugt, fordi der stadig er konflikt nogle steder i Myanmar. Sammen med familien er børnene flygtet fra deres hjem og landsby. Nu bor de i en flygtningelejr med deres mor, far og søskende, indtil der er fred, og de kan vende hjem igen. 
 
Børnene er sårbare, fordi de er på flugt – og samtidig bor i et land, der jævnligt rammes af ødelæggende naturkatastrofer som for eksempel jordskælv, cykloner og mudderskred. Da børnene flygtede, mistede de den hverdag, de kendte med hjem, skole, fritid, drømme og rettigheder – de har derfor brug for hjælp.

Børns rettigheder handler
om at få et godt liv

Børnenes U-landskalender og Dansk Flygtningehjælp samarbejder om at give flygtningebørnene i Myanmar et bedre liv – og tage hånd om nogle af deres basale rettigheder. For alle børn har ifølge FN’s Børnekonvention ret til et godt liv med basale rettigheder.
 
Helt konkret betyder det bl.a., at Dansk Flygtningehjælp sender børn i flygtningelejre i skole, forbedrer deres sundhed og lærer dem, hvordan de passer på sig selv, når de vokser op i et land som Myanmar. Børnene får bl.a. skolebøger, lærer, hvordan vand renses, så det kan drikkes – og lærer om naturens advarselssignaler, når ekstremt vejr er på vej, og de skal søge i sikkerhed. 

Børnekonventionen 
har 25 års-jubilæum

I 2014 fylder FN’s Børnekonvention 25 år. Det vil blive markeret på mange måder hele næste år – og  Børnenes U-landskalenderen og Dansk Flygtningehjælp fejrer det ved sammen at sætte fokus på børns rettigheder i Myanmar.

Læs mere på www.flygtning.dk/skole.