Sådan bruger du undervisningsmaterialet

Undervisningsmaterialet består af en elevbog, en hjemmeside, en række film og en lærervejledning. Her kan du læse om de enkelte dele, og hvordan de spiller sammen, så du kan tilrettelægge et spændende og varieret undervisningsforløb med udsyn til verden og børn, der lever et helt andet liv – men samtidig tilpasset trinmålene og med masser af faglighed i.

Materialet er udviklet til Børnenes U-landskalender 2013, men er udformet, så det er uafhængigt af julen og uden videre kan bruges flere år frem.

Se og download elevbogen Se og download lærervejledningen

Ud over højtlæsning eller egen-læsning af Josefine Ottesens fortælling og fabler i elevbogen lægger materialet op til, at eleverne selv skal undersøge, observere, danne hypoteser og formidle stof på det niveau, de befinder sig på. Materialet er tilrettelagt som tre afvekslende forløb med forskellige opgavetyper, der er nemme at skalere til den tid, du vil afsætte.

Temaerne

Der er tre temaer, som går igen på tværs af hele materialet: Vand, buddhisme og fortællinger. Desuden er der et fjerde tema, som griber ind i de andre: Børns rettigheder. Temaerne går igen i Josefine Ottesens historie, i opgaverne og i arbejdet med foto-historierne. På den måde kan eleverne hele tiden bruge og omsætte den viden, de får gennem forløbet, når de skal arbejde med materialets opgaver, eller når de skal formidle deres arbejde.

Elevbogen

Det centrale omdrejningspunkt i materialet er elevbogen, ”Rejsen til den gyldne pagode”. Den rummer Josefine Ottesens spændende fortælling om de to forældreløse børn Sanda og Ye. Rundt om fortællingen bugner bogen af flotte fotos, tegninger, faktabokse og tre fabler. Sidst i bogen findes yderligere tre faktaopslag om Myanmar – et til hver af de tre fagtemaer.

Historien egner sig godt til oplæsning i klassen, men også til at eleverne læser hele eller dele af historien selv. Svagere læsere kan måske nøjes med faktaboksene, billedteksterne og fablerne, der alle er korte og skrevet i et lavere lix-tal. Både tekster og billeder giver et godt udgangspunkt for at starte samtaler. Du kan hente inspiration i opgavearket ”Forslag til samtaleemner”, der giver dig ideer til at bearbejde hvert kapitel sammen med klassen. 

I historien møder eleverne den 10-årige Sanda og hendes lillebror Ye og følger deres rejse fra livet som forældreløse børn i saltmarken frem mod håbet og et nyt liv med deres genfundne morbror i storbyen Yangon. En rejse, der også handler om at tage livet i sine egne hænder, og hvor Sandas særlige evne til at fortælle historier spiller en afgørende rolle. Josefine Ottesen har hentet inspiration med grundig research og fra en rejse i Irrawaddy-floddeltaet i det sydvestlige Myanmar.

Lærervejledningen

I lærervejledningen finder du først en sektion med en masse baggrundsviden om Myanmar. Det vil vi anbefale, at du læser, så du er godt inde i landets historie og kultur. I lærervejledningen finder du også tre forslag til undervisningsforløb: Et litteraturfagligt forløb til dansk, et forløb i natur/teknik med bl.a. flere forsøgsopstillinger samt et forløb, der kombinerer dansk og kristendomskundskab. Du behøver naturligvis ikke at følge et bestemt forløb. De tre forløb kan også tjene som inspiration, hvor du kan plukke af opgaverne og tilrettelægge dit helt eget forløb.

Opgaverne

Her i hjemmesidens lærerunivers har du adgang til en række opgaver, der er lagt ind i de tre foreslåede undervisningsforløb og inddrager trinmål i fagene dansk, natur/teknik og kristendomskundskab. Samtidig tilgodeser materialet den internationale dimension og giver mulighed for at inddrage IT i undervisningen.

Hjemmesiden og fotohistorierne

På u-landskalender.dk kan eleverne gå på opdagelse i Myanmar – i fakta, fotos og små film – og lave deres egne fotohistorier. De skal ikke selv ud med kameraet, men finde skjulte fotos i en række flotte panoramaer. Hjemmesiden er lavet, så hele produktionen foregår enkelt og inde i hjemmesiden – uden brug af andre programmer, og uden at skolens computere skal kunne noget særligt.

Elevernes produktioner bliver også gemt helt automatisk – det sker via UNI-login. Og når en foto-historie er færdig, kan eleverne præsentere deres arbejde for resten af klassen. De kan også sende et link til fotohistorien til venner eller forældre eller se de andre produktioner i klassen, for skolens fotohistorier gemmes samlet og er tilgængelige for alle elever på skolen. Det er et enkelt redskab at arbejde med, og eleverne kan være stolte af resultatet.

Foto og filmene

Undervisningsmaterialet rummer mange muligheder for at inddrage visuelle elementer i undervisningen. Dels findes der en stor billedbank her på hjemmesiden, dels er der mange forskellige film til rådighed, som du kan bruge til at variere undervisningen med. 

Vil du have en fysisk bog eller klassesæt?

Elevbogen og lærervejledningen kan frit printes her fra hjemmesiden, men findes også som trykte bøger i stort format. I lærervejledningen er indlagt en DVD med 4 lange DR-film (”Nørd på eventyr i Myanmar”) plus 20 små, tematiske film fra Myanmar. Også alle de små film er lavet til Børnenes U-landskalender – nogle af DR, nogle af Danidas hold bag undervisningsmaterialet. Bøgerne kan købes enkeltvis eller som klassesæt, men materialet er primært tilbudt til forudbestilling, så lageret er begrænset.

Bestil trykt klassesæt eller bøger.