Links og tips til, hvor du kan hente mere viden

Her har vi samlet en række links til ressourcer på nettet, hvor du kan hente mere viden om Myanmar.

Udenrigsministeriet

Har du brug for mere viden om Myanmar, kan du besøge Udenrigsministeriets hjemmeside om landet. Her kan du blandt andet læse mere om den økonomiske situation og menneskerettigheder samt om Myanmars udviklingssamarbejde med Danmark.

Hjemmeside: myanmar.um.dk

 

Danida

På Danidas hjemmeside kan du finde mere viden om udviklingsbistanden: Hvordan Danmarks udviklingssamarbejde foregår rundt om i verdens u-lande og eksempler på resultaterne af indsatsen. Den danske udviklingsbistand går til nogle af de fattigste lande i verden.

Hjemmeside: danida.dk

 

FN’s Børnekonvention
- indsigt om børns rettigheder

FNs Børnekonvention fastslår, at alle børn har ret til at overleve, vokse op under sunde og trygge forhold og til at udvikle sig. Børn har også ret til at blive beskyttet mod misbrug og forskelsbehandling,

Og de har ret til at udvikle sig gennem skole og medbestemmelse. På Unicefs hjemmeside finder du Børnekonventionen som pdf. Her er der også link til en sang om børns rettigheder – skrevet og sunget af børn.

Hjemmeside: unicef.dk/boernekonventionen

 

Dansk Flygtningehjælp
- og deres indsats i Myanmar

På Dansk Flygtningehjælps hjemmeside kan du få mere at vide om organisationens indsats for at skabe varige løsninger for flygtninge rundt om i verden. Du kan også læse mere om deres indsats i Myanmar. I forbindelse med Børnenes U-landskalender udgiver Dansk Flygtningehjælp også et undervisningsmateriale målrettet 4.-6. klasse, som du måske kan hente inspiration og ekstra materiale i.

Hjemmeside om Myanmar: www.flygtning.dk/internationalt/her-arbejder-vi/sydasien/myanmar

Hjemmeside om undervisningsmateriale: www.flygtning.dk/skole

 

The Irrawaddy Magazine

Er du interesseret i at følge med i den daglige nyhedsdækning i Myanmar, kan du gøre det på netavisen The Irrawaddy Magazine. Redaktionen åbnede i 2012 et kontor i Yangon efter at have arbejdet fra Thailand helt siden 1999.

Hjemmeside: www.irrawaddy.org

 

Webressourcer om buddhisme

Der findes en lang række ressourcer på internettet om buddhisme. Her har vi blot udvalgt tre gode. Den sidste er på engelsk, men giver et godt overblik over den særlige gren af buddhisme, der dyrkes i Myanmar, Theravada-buddhisme.

Hjemmeside: religionsfaget.dk/religioner/buddhisme

Hjemmeside: religion.dk/buddhisme

Hjemmeside: bbc.co.uk/religion/religions/buddhism/subdivisions/theravada_1.shtml