Opgaveark 10: Børnene i klosteret

Hvordan er livet som munke- eller nonnebarn? Elevene undersøger og laver en fotohistorie på hjemmesiden.