Opgaveark 7: Flyde eller synke?

Eleverne undersøger saltvands og ferskvands egenskaber. Nogle ting flyder, andre synker. Hvorfor mon?