Opgaveark 2: Forslag til samtale

Inspiration til at sætte samtaler i gang i klassen ud fra de temaer, der optræder i elevbogens fem kapitler.